Úvod
Družstvo
Kontakty

 
Informace o areálu

Image

 
Poplatky za "Oprávnění k užívání komunikací" platné od 1.1.2006

Poplatky za užívání účelových, neveřejně přístupných komunikací ve správě SPBAZ, družstva dvoustopými silničními vozidly v továrním areálu Střed

 
Provozní doba bran Areálu Střed

platná od 1. 7. 2010

 
Dopravně provozní řád (platný od 1. 1. 2011)

továrního areálu Svit - B.A. Zlín platný v části areálu ve správě společnosti SPBAZ, družstvo.

 
IT - HELP. cz, s.r.o.