Úvod
Družstvo
Kontakty

 
Poplatky za "Oprávnění k užívání komunikací" platné od 1.1.2006

Poplatky za užívání účelových, neveřejně přístupných komunikací ve správě SPBAZ, družstva dvoustopými silničními vozidly v továrním areálu Střed

(Ceny uvedeny včetně DPH)

1. Smluvní partneři družstva, kteří mají uzavřeny smlouvy o společném užívání areálu "Střed" nebo "Rybníky" a nemají vůči družstvu žádné závazky po lhůtě splatnosti s prodlením více jak 15 kalendářních dnů:
a) oprávnění na jeden kalendářní rok (karta)       2 000,-Kč/ks
b) jednorázové oprávnění (známka)                        10,-Kč/ks

2. Ostatní uživatelé areálu "Střed":
a) oprávnění na jeden kalendářní rok (karta)       4 000,-Kč/ks
b) jednorázové oprávnění (známka)                        20,-Kč/ks

 

Platnost "Oprávnění k užívání komunikací" (karty) začíná od 1.1. příslušného roku. Platnost "karty" končí buď k 31.12. příslušného roku nebo k 31.1. následujícího roku. Vždy podle rozhodnutí družstva.

karta
Ukázka vzhledu karty - vzor pro rok 2006

vzhled známek
Ukázka vzhledu známek - vzor platný do odvolání

 
IT - HELP. cz, s.r.o.